DDC 610
Tác giả CN Lê, Quang Nhiệm
Tác giả TT Bộ Y tế - Vụ Khoa học và Đào tạo
Nhan đề Bào chế và sinh dược học. Tập 1 / GS.TS. Lê Quan Nhiệm; PGS.TS. Huỳnh Văn Hóa (Đồng Ch.b); Và Cộng sự
Thông tin xuất bản Y học, 2011
Mô tả vật lý 294 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Bào chế dược
Từ khóa tự do Bào chế
Từ khóa tự do Sinh dược học
Tác giả(bs) CN Huỳnh, Văn Hóa
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125752
00223
00475E9CD9B-B7C8-491E-8043-9932B5A53617
005202404251406
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20240425140636|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a610|bL433 - N576
100 |aLê, Quang Nhiệm
110 |aBộ Y tế - Vụ Khoa học và Đào tạo
245 |aBào chế và sinh dược học. |nTập 1 / |cGS.TS. Lê Quan Nhiệm; PGS.TS. Huỳnh Văn Hóa (Đồng Ch.b); Và Cộng sự
260 |bY học, |c2011
300 |a294 tr. ; |ccm.
653 |aBào chế dược
653 |aBào chế
653 |aSinh dược học
691 |aDược
700 |aHuỳnh, Văn Hóa
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/dược/bia/11thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1