DDC 616.9803
Tác giả CN Lê, Thị Thanh Xuân
Tác giả TT Trường Đại học Y Hà Nội. Viện đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng. Bộ môn sức khỏe nghề nghiệp
Nhan đề Thực tập sức khỏe nghề nghiệp : giáo trình đào tạo sau đại học / PGS.TS.BS. Lê Thị Thanh Xuân, TS.BS. Nguyễn Ngọc Anh, PGS.TS.BS. Khương Văn Duy
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2022
Mô tả vật lý 165 tr. ; cm.
000 00000nam#a2200000u##4500
00125758
00215
004BC4F8EA6-1A11-4C40-86A1-A7481AD3D5AE
005202404260933
008231031s2022 vm eng
0091 0
039|y20240426093313|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616.9803|bL433 - X8
100 |aLê, Thị Thanh Xuân
110 |aTrường Đại học Y Hà Nội. Viện đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng. Bộ môn sức khỏe nghề nghiệp
245 |aThực tập sức khỏe nghề nghiệp : |bgiáo trình đào tạo sau đại học / |cPGS.TS.BS. Lê Thị Thanh Xuân, TS.BS. Nguyễn Ngọc Anh, PGS.TS.BS. Khương Văn Duy
260 |aH. : |bY học, |c2022
300 |a165 tr. ; |ccm.
691 |aY đa khoa
691|aRăng hàm mặt
691|aKỹ thuật xét nghiệm y học
691|aHộ sinh
691|aDược
691|aĐiều dưỡng
691|aY học cổ truyền
691|aVật lý trị liệu - phục hồi chức năng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 4/vũ/26/1thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0