DDC 616.9803
Tác giả CN Khương, Văn Duy
Tác giả TT Trường Đại học Y Hà Nội
Nhan đề Thực tập sức khỏe nghề nghiệp : giáo trình đào tạo bác sĩ y học dự phòng / PGS.TS. Khương Văn Duy, PGS.TS. Trần Như Nguyên, PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Liên, Vũ Thị Thu Nga
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2012
Mô tả vật lý 360 tr. ; cm.
000 00000nam#a2200000u##4500
00125759
00215
004F29881A0-18DE-46EF-B87B-FD4FB4CF1B61
005202404261006
008231031s2012 vm eng
0091 0
039|y20240426100623|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616.9803|bK459 - D988
100 |aKhương, Văn Duy
110 |aTrường Đại học Y Hà Nội
245 |aThực tập sức khỏe nghề nghiệp : |bgiáo trình đào tạo bác sĩ y học dự phòng / |cPGS.TS. Khương Văn Duy, PGS.TS. Trần Như Nguyên, PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Liên, Vũ Thị Thu Nga
260 |aH. : |bY học, |c2012
300 |a360 tr. ; |ccm.
691 |aY đa khoa
691|aRăng hàm mặt
691|aKỹ thuật xét nghiệm y học
691|aHộ sinh
691|aDược
691|aĐiều dưỡng
691|aY học cổ truyền
691|aVật lý trị liệu - phục hồi chức năng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 4/vũ/26/2thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0