DDC 616
Tác giả CN Trần, Xuân Bách
Tác giả TT Trường Đại học Y Hà Nội. Viện đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng. Bộ môn y tế công cộng
Nhan đề Đo lường thỏa dụng và chất lượng cuộc sống : bằng chứng và ứng dụng trong kinh tế y tế (sách chuyên khảo) / Trần Xuân Bách
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2021
Mô tả vật lý 377 tr. ; cm.
000 00000nam#a2200000u##4500
00125764
00215
0049CE28C95-147A-41C4-A773-D47EF1B2FDD0
005202405021057
008231031s2021 vm eng
0091 0
039|a20240502105716|bvulh|y20240502105706|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616|bT772 - B118
100 |aTrần, Xuân Bách
110 |aTrường Đại học Y Hà Nội. Viện đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng. Bộ môn y tế công cộng
245 |aĐo lường thỏa dụng và chất lượng cuộc sống : |bbằng chứng và ứng dụng trong kinh tế y tế (sách chuyên khảo) / |cTrần Xuân Bách
260 |aH. : |bY học, |c2021
300 |a377 tr. ; |ccm.
691 |aY đa khoa
691|aRăng hàm mặt
691|aKỹ thuật xét nghiệm y học
691|aHộ sinh
691|aDược
691|aĐiều dưỡng
691|aY học cổ truyền
691|aVật lý trị liệu - phục hồi chức năng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 5/2/5thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0