DDC 615.71
Tác giả CN Phạm, Mạnh Hùng
Nhan đề Thuốc tim mạch trong thực hành lâm sàng / PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng, TS.BSNT. Phạm Trần Linh
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2020
Mô tả vật lý 922 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125767
00215
00424466652-65D1-4C61-8E43-2A8E350E40D0
005202405021344
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20240502134504|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a615.71|bP534 - H936
100 |aPhạm, Mạnh Hùng
245 |aThuốc tim mạch trong thực hành lâm sàng / |cPGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng, TS.BSNT. Phạm Trần Linh
260 |aH. : |bY học, |c2020
300 |a922 tr. ; |ccm.
691 |aY đa khoa
691|aDược
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 5/2/8thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1