DDC 616.994315
Tác giả CN Lê, Văn Quảng
Nhan đề Ung thư khoang miệng Chẩn đoán, điều trị và những tiến bộ : sách chuyên khảo / PGS.TS. Lê Văn Quảng
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2021
Mô tả vật lý 302 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125768
00213
00429533AE6-DCB8-4043-9675-2FB733C60138
005202405021409
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20240502140926|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616.994315|bL433 - Q17
100 |aLê, Văn Quảng
245 |aUng thư khoang miệng Chẩn đoán, điều trị và những tiến bộ : |bsách chuyên khảo / |cPGS.TS. Lê Văn Quảng
260 |aH. : |bY học, |c2021
300 |a302 tr. ; |ccm.
691 |aRăng hàm mặt
691|aY đa khoa
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 5/2/9thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2