DDC 617.52059
Tác giả CN Đặng, Triệu Hùng
Tác giả TT Trường Đại học Y Hà Nội. Viện đào tạo răng hàm mặt
Nhan đề Thực hành phẫu thuật miệng hàm mặt / TS. Đặng Triệu Hùng, Nghiêm Chi Phương, Lương Thị Thúy Phương, Nguyễn An Nghĩa
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2021
Mô tả vật lý 463 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125785
00213
004F09D63A4-BBC1-4BED-B2F7-08AAF310C4B9
005202405031425
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20240503142522|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a617.52059|bĐ182 - H936
100 |aĐặng, Triệu Hùng
110 |aTrường Đại học Y Hà Nội. Viện đào tạo răng hàm mặt
245 |aThực hành phẫu thuật miệng hàm mặt / |cTS. Đặng Triệu Hùng, Nghiêm Chi Phương, Lương Thị Thúy Phương, Nguyễn An Nghĩa
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2021
300 |a463 tr. ; |ccm.
691 |aRăng hàm mặt
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 5/3/1thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2