DDC 612.9083
Tác giả CN Võ, Trương Như Ngọc
Nhan đề Chỉ số đầu mặt ở một số lứa tuổi trẻ em Việt Nam : Sách chuyên khảo / Võ Trương Như Ngọc
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2021
Mô tả vật lý 175 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125788
00213
004ADE8AC46-2073-4E24-88A7-48EE66525E52
005202405031457
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20240503145730|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a612.9083|bV872 - N576
100 |aVõ, Trương Như Ngọc
245 |aChỉ số đầu mặt ở một số lứa tuổi trẻ em Việt Nam : |bSách chuyên khảo / |cVõ Trương Như Ngọc
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2021
300 |a175 tr. ; |ccm.
691 |aRăng hàm mặt
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 5/3/3thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1