Tác giả TT Hội răng hàm mặt TP.HCM
Nhan đề Chuyên san răng hàm mặt : Số 1 - 2024 / Hội răng hàm mặt TP.HCM
Thông tin xuất bản TP.HCM : HOSA, 2024
Mô tả vật lý 62 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125793
00215
0047B76DC46-263E-4C21-AB22-4BB008C5D198
005202405071312
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20240507131245|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
110 |aHội răng hàm mặt TP.HCM
245 |aChuyên san răng hàm mặt : |bSố 1 - 2024 / |cHội răng hàm mặt TP.HCM
260 |aTP.HCM : |bHOSA, |c2024
300 |a62 tr. ; |ccm.
691 |aRăng hàm mặt
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 5/7/1thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0