DDC 616.8491
Tác giả CN Trịnh, Đình Hải
Nhan đề Chẩn đoán và điều trị các bệnh thường gặp trong răng hàm mặt / GS.TS. Trịnh Đình Hải
Lần xuất bản Tái bản lần 1
Thông tin xuất bản Y học, 2019
Mô tả vật lý 1068 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Bệnh răng hàm mặt
Từ khóa tự do Chẩn đoán bệnh thường gặp
Từ khóa tự do Điều trị bệnh thường gặp
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125820
00213
004C96372A7-CF64-4B0F-BAF6-B78823FD05FC
005202405101215
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20240510121538|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616.8491|bT833 - H149
100 |aTrịnh, Đình Hải
245 |aChẩn đoán và điều trị các bệnh thường gặp trong răng hàm mặt / |cGS.TS. Trịnh Đình Hải
250 |aTái bản lần 1
260 |bY học, |c2019
300 |a1068 tr. ; |ccm.
653 |aBệnh răng hàm mặt
653 |aChẩn đoán bệnh thường gặp
653 |aĐiều trị bệnh thường gặp
691 |aRăng hàm mặt
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/rhm/bia/01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d9