DDC 616.11
Tác giả CN Trinh, Dinh Hai
Nhan đề National oral health survey of Vietnam 2019 / Trinh Dinh Hai; Nguyen Thi Hong Minh; Tran Cao Binh
Thông tin xuất bản Medical Publishing House, 2019
Mô tả vật lý 135 tr. ; cm.
Tác giả(bs) CN Nguyen, Thi Hong Minh
Tác giả(bs) CN Tran, Cao Binh
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125831
00213
004935D88E1-2A5A-4B3F-91DE-EDC7D7797C21
005202405101746
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20240510174642|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616.11|bT833 - H149
100 |aTrinh, Dinh Hai
245 |aNational oral health survey of Vietnam 2019 / |c Trinh Dinh Hai; Nguyen Thi Hong Minh; Tran Cao Binh
260 |bMedical Publishing House, |c2019
300 |a135 tr. ; |ccm.
691 |aRăng hàm mặt
700 |aNguyen, Thi Hong Minh
700|aTran, Cao Binh
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/rhm/bia/02thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d3