DDC 617.1
Tác giả CN Woo, Sook-Bin
Nhan đề Oral Pathology : A Comprehensive Atlas and Text / Sook-Bin Woo
Lần xuất bản Second Edition
Thông tin xuất bản Elsevier, 2016
Mô tả vật lý 539 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Oral Pathology
Từ khóa tự do A Comprehensive Atlas
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125845
00213
004DC1BE80E-BFF4-452C-9AF4-1083F9648519
005202405151416
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20240515141647|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a617.1|bS711 - W873
100 |aWoo, Sook-Bin
245 |aOral Pathology : |bA Comprehensive Atlas and Text / |cSook-Bin Woo
250 |aSecond Edition
260 |bElsevier, |c2016
300 |a539 tr. ; |ccm.
653 |aOral Pathology
653 |aA Comprehensive Atlas
691 |aRăng hàm mặt
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/rhm/bia/03thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2