DDC 641.865
Tác giả CN Trần, Thị Hiền Minh
Nhan đề Hương Bếp Nhà : lưu giữ tinh hoa bánh Việt truyền thống / Trần Thị Hiền Minh
Thông tin xuất bản TP.HCM : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh, 2022
Mô tả vật lý 106 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122396-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124944
00239
004FB4BFF1C-9688-45FD-9445-8ECDA2234B49
005202401201412
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043654226|c139000
039|y20240120141223|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a641.865|bT772 - M664
100 |aTrần, Thị Hiền Minh
245 |aHương Bếp Nhà : |blưu giữ tinh hoa bánh Việt truyền thống / |cTrần Thị Hiền Minh
260 |aTP.HCM : |bVăn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh, |c2022
300 |a106 tr. ; |ccm.
691 |aQuản trị khách sạn
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122396-8
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/20/20thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122396 Kho sách chuyên ngành 641.865 T772 - M664 Quản trị khách sạn 1
2 10122397 Kho sách chuyên ngành 641.865 T772 - M664 Quản trị khách sạn 2
3 10122398 Kho sách chuyên ngành 641.865 T772 - M664 Quản trị khách sạn 3

Không có liên kết tài liệu số nào