DDC 959.7
Tác giả CN Lý, Tùng Hiếu
Nhan đề Văn hóa Việt Nam : Tiếp cận hệ thống liên ngành / Lý Tùng Hiếu
Thông tin xuất bản H. : Văn hóa văn nghệ, 2019
Mô tả vật lý 475 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10122405-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124947
00248
004449272C4-8E92-4CF5-ADDC-C0A1BEEBB538
005202401201523
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786046853954|c149000
039|a20240406105208|bvulh|c|d|y20240120152340|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a959.7|bL981 - H633
100 |aLý, Tùng Hiếu
245 |aVăn hóa Việt Nam : |bTiếp cận hệ thống liên ngành / |cLý Tùng Hiếu
260 |aH. : |bVăn hóa văn nghệ, |c2019
300 |a475 tr. ; |ccm.
691 |aQuản trị du lịch và lữ hành
691|aQuản trị khách sạn
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10122405-6
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/20/27thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122405 Kho sách chuyên ngành 959.7 L981 - H633 Quản trị du lịch và lữ hành 1
2 10122406 Kho sách chuyên ngành 959.7 L981 - H633 Quản trị du lịch và lữ hành 2

Không có liên kết tài liệu số nào