DDC 647.940683
Tác giả CN Boella, Michael J.
Nhan đề Human resource management in the hospitality industry : A guide to best practice / Michael J. Boella, Steven Goss Turner
Lần xuất bản 10th edition
Thông tin xuất bản Oxon : Routledge, 2019
Mô tả vật lý 550 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách ngoại văn(1): 10201941
000 00000nam#a2200000u##4500
00125063
00248
0046C764852-A66D-4B99-B31D-2A55CDBAC9B4
005202401260750
008240126s2019 vm eng
0091 0
020 |a9781138338883|c1713000
039|a20240406105155|bvulh|c|d|y20240126075004|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a647.940683|bB671 - M621
100 |aBoella, Michael J.
245 |aHuman resource management in the hospitality industry : |bA guide to best practice / |cMichael J. Boella, Steven Goss Turner
250 |a10th edition
260 |aOxon : |bRoutledge, |c2019
300 |a550 tr. ; |ccm.
691 |aQuản trị du lịch và lữ hành
691|aQuản trị khách sạn
852|aHIU 1|bKho sách ngoại văn|j(1): 10201941
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/26/1thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10201941 Kho sách ngoại văn 647.940683 B671 - M621 Quản trị du lịch và lữ hành 1

Không có liên kết tài liệu số nào