DDC 070.4350711
Tác giả CN Nguyễn, Thị Trường Giang
Tác giả TT Học viện báo chí và tuyên truyền
Nhan đề Giáo trình Tác phẩm báo mạng điện tử / Nguyễn Thị Trường Giang, Lê Thị Thanh Xuân; Trương Hoài Trâm; Trần Thế Phiệt; Trần Thị Phương Lan
Thông tin xuất bản H. : Thông tin và Truyền thông, 2020
Mô tả vật lý 321 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122267-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124904
00244
004C64EA416-0DCE-4623-9B01-2FCCB1948D46
005202401181744
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786048045869|c99000
039|y20240118174501|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a070.4350711|bN576 - G433
100 |aNguyễn, Thị Trường Giang
110 |aHọc viện báo chí và tuyên truyền
245 |aGiáo trình Tác phẩm báo mạng điện tử / |cNguyễn Thị Trường Giang, Lê Thị Thanh Xuân; Trương Hoài Trâm; Trần Thế Phiệt; Trần Thị Phương Lan
260 |aH. : |bThông tin và Truyền thông, |c2020
300 |a321 tr. ; |ccm.
691 |aTruyền thông đa phương tiện
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122267-9
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/18/26thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122267 Kho sách chuyên ngành 070.4350711 N576 - G433 Truyền thông đa phương tiện 1
2 10122268 Kho sách chuyên ngành 070.4350711 N576 - G433 Truyền thông đa phương tiện 2
3 10122269 Kho sách chuyên ngành 070.4350711 N576 - G433 Truyền thông đa phương tiện 3

Không có liên kết tài liệu số nào