DDC 658.802
Tác giả CN Bhargava, Rohit
Nhan đề Kỹ năng lập kế hoạch marketing chuyên nghiệp / Rohit Bhargava, Hạnh Dung dịch
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2022
Mô tả vật lý 251tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122312-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124919
00244
004A7828AFE-4D6F-48C8-B533-29EF4148884D
005202401200819
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043608823|c139000
039|y20240120081931|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.802|bB575 - R737
100 |aBhargava, Rohit
245 |aKỹ năng lập kế hoạch marketing chuyên nghiệp / |cRohit Bhargava, Hạnh Dung dịch
260 |aH. : |bLao động, |c2022
300 |a251tr. ; |ccm.
691 |aTruyền thông đa phương tiện
691|aQuản trị kinh doanh
691|aThương mại điện tử
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122312-4
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/20/3thumbimage.jpg
890|a3|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122312 Kho sách chuyên ngành 658.802 B575 - R737 Truyền thông đa phương tiện 1
2 10122313 Kho sách chuyên ngành 658.802 B575 - R737 Truyền thông đa phương tiện 2
3 10122314 Kho sách chuyên ngành 658.802 B575 - R737 Truyền thông đa phương tiện 3

Không có liên kết tài liệu số nào