DDC 384.0711
Tác giả CN Lý, Thị Hải Yến
Tác giả TT Học viện Ngoại giao Việt Nam
Nhan đề Giáo trình Truyền thông và quan hệ quốc tế / Lý Thị Hải Yến; Dương Văn Quảng; Lê Hải Bình; Đỗ Huyền Trang; Trần Thị Hương
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2020
Mô tả vật lý 327 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122348-50
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124930
00257
004ED9AC63D-B4E6-46C0-B496-8D3CF4C56CD7
005202401200958
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786045757871|c125000
039|y20240120095827|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a384.0711|bL981 - Y451
100 |aLý, Thị Hải Yến
110 |aHọc viện Ngoại giao Việt Nam
245 |aGiáo trình Truyền thông và quan hệ quốc tế / |cLý Thị Hải Yến; Dương Văn Quảng; Lê Hải Bình; Đỗ Huyền Trang; Trần Thị Hương
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2020
300 |a327 tr. ; |ccm.
691 |aQuan hệ quốc tế
691|aTruyền thông đa phương tiện
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122348-50
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/20/12thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122348 Kho sách chuyên ngành 384.0711 L981 - Y451 Quan hệ quốc tế 1
2 10122349 Kho sách chuyên ngành 384.0711 L981 - Y451 Quan hệ quốc tế 2
3 10122350 Kho sách chuyên ngành 384.0711 L981 - Y451 Quan hệ quốc tế 3

Không có liên kết tài liệu số nào