DDC 658.8
Tác giả CN Trần, Thị Bích Nga
Nhan đề Cẩm nang kinh doanh Harvard Quản lý khủng hoảng : Crisis management / Trần Thị Bích Nga, Tấn Phước, Phạm Ngọc Sáu biên dịch
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2004
Mô tả vật lý 172 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Marketing
Từ khóa tự do Cẩm nang kinh doanh
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Phạm, Ngọc Sáu
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125507
00244
004826A3189-7F12-4241-8EDF-90704EF9CF17
005202404051322
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|y20240405132215|zvulh
041 |avie
044 |avm
082 |a658.8|bT685 - N499
100 |aTrần, Thị Bích Nga
245 |aCẩm nang kinh doanh Harvard Quản lý khủng hoảng : |bCrisis management / |cTrần Thị Bích Nga, Tấn Phước, Phạm Ngọc Sáu biên dịch
260 |aTp. HCM : |bTổng hợp TP. Hồ Chí Minh, |c2004
300 |a172 tr. ; |c24 cm.
653 |aMarketing
653 |aCẩm nang kinh doanh
653|aQuản trị kinh doanh
691|aQuản trị kinh doanh
691|aTruyền thông đa phương tiện
700 |aPhạm, Ngọc Sáu
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 4/vũ/5/1thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1