DDC 150
Tác giả CN Phạm, Minh Hạc
Tác giả TT Bộ Giáo dục và đào tạo
Nhan đề Tâm lí học / Phạm Minh Hạc
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục
Mô tả vật lý 221 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125521
00244
00426CDB502-C0C4-4034-A481-518FAFF894F1
005202405080903
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20240508090356|bvulh|y20240406160014|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a150|bP534 - H117
100 |aPhạm, Minh Hạc
110 |aBộ Giáo dục và đào tạo
245 |aTâm lí học / |cPhạm Minh Hạc
260 |aH. : |bGiáo dục
300 |a221 tr. ; |ccm.
691 |aTruyền thông đa phương tiện
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 4/vũ/6/11thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0