DDC 658.5
Tác giả CN Lý, Quí Trung
Nhan đề Xây dựng thương hiệu dành cho doanh nghiệp VIệt Nam đương đại : Brand / Lý Quí Trung
Thông tin xuất bản TP.HCM : Trẻ
Mô tả vật lý 147 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125522
00244
004654413E9-652C-4409-A732-472148BF5CB3
005202404061607
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20240406160804|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.5|bL981 - T871
100 |aLý, Quí Trung
245 |aXây dựng thương hiệu dành cho doanh nghiệp VIệt Nam đương đại : |bBrand / |cLý Quí Trung
260 |aTP.HCM : |bTrẻ
300 |a147 tr. ; |ccm.
691 |aTruyền thông đa phương tiện
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 4/vũ/6/12thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0