DDC 650.14
Tác giả CN Graham, Dawn
Nhan đề Nghệ thuật xây dựng thương hiệu cá nhân : Chiến lược tạo dựng hình ảnh, định vị bản thân và xây dựng nền tảng số trong thời đại công nghệ / Dawn Graham, Lê Thanh Tuấn dịch
Thông tin xuất bản H. : Công Thương, 2022
Mô tả vật lý 407 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122309-11
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124918
00229
004260CF2D0-D4CE-4A2A-9815-DD6C04C08149
005202401200814
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043620917|c189000
039|a20240120081405|bvulh|y20240120081249|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a650.14|bG738 - D271
100 |aGraham, Dawn
245 |aNghệ thuật xây dựng thương hiệu cá nhân : |bChiến lược tạo dựng hình ảnh, định vị bản thân và xây dựng nền tảng số trong thời đại công nghệ / |cDawn Graham, Lê Thanh Tuấn dịch
260 |aH. : |bCông Thương, |c2022
300 |a407 tr. ; |ccm.
691 |aThiết kế đồ họa
691|aQuản trị kinh doanh
691|aThương mại điện tử
691|aTruyền thông đa phương tiện
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122309-11
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/20/2thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122309 Kho sách chuyên ngành 650.14 G738 - D271 Thiết kế đồ họa 1
2 10122310 Kho sách chuyên ngành 650.14 G738 - D271 Thiết kế đồ họa 2
3 10122311 Kho sách chuyên ngành 650.14 G738 - D271 Thiết kế đồ họa 3

Không có liên kết tài liệu số nào