DDC 781.49
Tác giả CN Phạm, Xuân Ánh
Nhan đề Sổ tay kỹ thuật trộn và biên tập âm thanh Hướng dẫn và hoàn thiện bản nhạc cho các phòng thu nhỏ : Mixing mastering handbook / Phạm Xuân Ánh
Thông tin xuất bản H. : Dân trí, 2023
Mô tả vật lý 321 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122363-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124934
00245
004C8F4DD79-2EFE-4000-AAA3-5B5A0A4F8057
005202401201021
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786044747088|c270000
039|y20240120102140|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a781.49|bP534 - A596
100 |aPhạm, Xuân Ánh
245 |aSổ tay kỹ thuật trộn và biên tập âm thanh Hướng dẫn và hoàn thiện bản nhạc cho các phòng thu nhỏ : |bMixing mastering handbook / |cPhạm Xuân Ánh
260 |aH. : |bDân trí, |c2023
300 |a321 tr. ; |ccm.
691 |aTruyền thông đa phương tiện
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122363-5
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/20/15thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122363 Kho sách chuyên ngành 781.49 P534 - A596 Truyền thông đa phương tiện 1
2 10122364 Kho sách chuyên ngành 781.49 P534 - A596 Truyền thông đa phương tiện 2
3 10122365 Kho sách chuyên ngành 781.49 P534 - A596 Truyền thông đa phương tiện 3

Không có liên kết tài liệu số nào