DDC 808.51
Tác giả CN Phạm, Hồng
Nhan đề Để trở thành chuyên gia hùng biện : How to be an orator in 3 minutes / Phạm Hồng
Thông tin xuất bản H. : Dân trí, 2018
Mô tả vật lý 347 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122366-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124935
00233
004513D2EAA-117F-4E4C-93F5-E42B4F3E5189
005202401201311
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786048868550|c85000
039|y20240120131114|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a808.51|bP534 - H772
100 |aPhạm, Hồng
245 |aĐể trở thành chuyên gia hùng biện : |bHow to be an orator in 3 minutes / |cPhạm Hồng
260 |aH. : |bDân trí, |c2018
300 |a347 tr. ; |ccm.
691 |aLuật
691|aQuản trị kinh doanh
691|aQuan hệ công chúng
691|aTruyền thông đa phương tiện
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122366-8
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/20/16thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122366 Kho sách chuyên ngành 808.51 P534 - H772 Luật 1
2 10122367 Kho sách chuyên ngành 808.51 P534 - H772 Luật 2
3 10122368 Kho sách chuyên ngành 808.51 P534 - H772 Luật 3

Không có liên kết tài liệu số nào