DDC 079.597
Tác giả CN Dương, Út
Nhan đề Sử dụng đúng ngôn ngữ báo chí / Dương Út
Thông tin xuất bản T.P. Hồ Chí Minh : Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh, 2021
Mô tả vật lý 159 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122369-71
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124936
00245
0042FBC841F-CF9E-4C32-A96D-4A8C73F0B726
005202401201324
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786043350968|c50000
039|y20240120132412|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a079.597|bD928 - U891
100 |aDương, Út
245 |aSử dụng đúng ngôn ngữ báo chí / |cDương Út
260 |aT.P. Hồ Chí Minh : |bTổng hợp T.P. Hồ Chí Minh, |c2021
300 |a159 tr. ; |ccm.
691 |aTruyền thông đa phương tiện
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122369-71
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/20/17thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122369 Kho sách chuyên ngành 079.597 D928 - U891 Truyền thông đa phương tiện 1
2 10122370 Kho sách chuyên ngành 079.597 D928 - U891 Truyền thông đa phương tiện 2
3 10122371 Kho sách chuyên ngành 079.597 D928 - U891 Truyền thông đa phương tiện 3

Không có liên kết tài liệu số nào