DDC 770.9
Tác giả CN Vandome, Nick
Nhan đề Smartphone photography : take your smartphone photos to the next level / Nick Vandome
Thông tin xuất bản UK : In Easy Steps, 2020
Mô tả vật lý 192 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách ngoại văn(1): 10202026
000 00000nam#a2200000u##4500
00125405
00245
00471B5366F-5854-4AE8-A43C-CD867D1FF1FF
005202403210831
008240321s2020 vm eng
0091 0
020 |a9781840789010|c862000
039|y20240321083206|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a770.9|bV246 - N632
100 |aVandome, Nick
245 |aSmartphone photography : |btake your smartphone photos to the next level / |cNick Vandome
260 |aUK : |bIn Easy Steps, |c2020
300 |a192 tr. ; |ccm.
691 |aTruyền thông đa phương tiện
852|aHIU 1|bKho sách ngoại văn|j(1): 10202026
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 3/vu/21/2thumbimage.jpg
890|a1|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10202026 Kho sách ngoại văn 770.9 V246 - N632 Truyền thông đa phương tiện 1 Hạn trả:28-04-2024

Không có liên kết tài liệu số nào