DDC 658.872
Tác giả CN Seligman, James
Nhan đề Mobile marketing / James Seligman
Thông tin xuất bản Independently Published, 2020
Mô tả vật lý 113 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách ngoại văn(1): 10202030
000 00000nam#a2200000u##4500
00125408
00268
004A99B459D-7A41-4224-8EC0-138F2CFE2C6A
005202403210907
008240227s2020 vm eng
0091 0
020 |a9798666170403|c565000
039|y20240321090709|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.872|bS465 - J272
100 |aSeligman, James
245 |aMobile marketing / |cJames Seligman
260 |bIndependently Published, |c2020
300 |a113 tr. ; |ccm.
691 |aThương mại điện tử
691|aQuản trị kinh doanh
691|aDigital Marketing
691|aTruyền thông đa phương tiện
852|aHIU 1|bKho sách ngoại văn|j(1): 10202030
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 3/vu/21/5thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10202030 Kho sách ngoại văn 658.872 S465 - J272 Thương mại điện tử 1

Không có liên kết tài liệu số nào