DDC 618.9285882
Tác giả CN Wilde, Kate C.
Nhan đề Hỗ trợ trẻ tự kỷ : Giúp trẻ vượt qua các khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày / Kate C. Wilde; The Big Friend dịch
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2019
Mô tả vật lý 321 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122360-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124933
00288
00428534719-69C8-4231-AF47-D7844141FCC2
005202401201014
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786045984727|c107000
039|y20240120101443|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a618.9285882|bW671 - K195
100 |aWilde, Kate C.
245 |aHỗ trợ trẻ tự kỷ : |bGiúp trẻ vượt qua các khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày / |cKate C. Wilde; The Big Friend dịch
260 |aH. : |bLao động, |c2019
300 |a321 tr. ; |ccm.
691 |aGiáo dục tiểu học
691|aGiáo dục mầm non
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122360-2
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/20/14thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122360 Kho sách chuyên ngành 618.9285882 W671 - K195 Giáo dục tiểu học 1
2 10122361 Kho sách chuyên ngành 618.9285882 W671 - K195 Giáo dục tiểu học 2
3 10122362 Kho sách chuyên ngành 618.9285882 W671 - K195 Giáo dục tiểu học 3

Không có liên kết tài liệu số nào