DDC 155.0711
Tác giả CN Dương, Thị Diệu Hoa
Nhan đề Giáo trình tâm lý học phát triển : (Giáo trình dùng cho sinh viên hệ cử nhân không chuyên – chuyên ngành Tâm lí học / Dương Thị Diệu Hoa
Mô tả vật lý 100 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Tâm lý học
Từ khóa tự do Tâm lý học phát triển
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125543
00231
004DFFCDEF1-34E6-4D83-B943-93B57A389528
005202404100942
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20240410094206|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a155.0711|bD928 - H678
100 |aDương, Thị Diệu Hoa
245 |aGiáo trình tâm lý học phát triển : |b(Giáo trình dùng cho sinh viên hệ cử nhân không chuyên – chuyên ngành Tâm lí học / |cDương Thị Diệu Hoa
300 |a100 tr. ; |ccm.
653 |aTâm lý học
653 |aTâm lý học phát triển
691 |aGiáo dục mầm non
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/giao duc mam non/bia/02thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2