DDC 786.59
Tác giả CN Cù, Minh Nhật
Tác giả TT Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Nhan đề Hướng dẫn học đàn Organ cho thiếu nhi / Cù Minh Nhật
Lần xuất bản Tái bản có bổ sung và sửa chữa
Thông tin xuất bản Âm nhạc
Mô tả vật lý 72 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Đàn Organ
Từ khóa tự do Thiếu nhi
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125545
00231
0044504BEE8-74AB-4E6C-AD04-86BCEC8B8A8A
005202404100949
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20240410094920|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a786.59|bC961 - N576
100 |aCù, Minh Nhật
110 |aHọc viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
245 |aHướng dẫn học đàn Organ cho thiếu nhi / |cCù Minh Nhật
250 |aTái bản có bổ sung và sửa chữa
260 |bÂm nhạc
300 |a72 tr. ; |ccm.
653 |aĐàn Organ
653 |aThiếu nhi
691 |aGiáo dục mầm non
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/giao duc mam non/bia/03thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2