DDC 612.0083
Tác giả CN Quan, Thị Dung
Tác giả TT Trường đại học Tân trào - Khoa khoa học cơ bản
Nhan đề Đề cương bài giảng Sinh lí trẻ em / Quan Thị Dung
Thông tin xuất bản 2017 - 2018
Mô tả vật lý 79 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Đề cương bài giảng
Từ khóa tự do Trẻ em
Từ khóa tự do Sinh lí
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124162
00230
0045CE20C79-F320-4EE2-9717-BED5E6CC9AF7
005202312211636
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20231221163615|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a612.0083|bQ16 - D916
100 |aQuan, Thị Dung
110 |aTrường đại học Tân trào - Khoa khoa học cơ bản
245 |aĐề cương bài giảng Sinh lí trẻ em / |cQuan Thị Dung
260 |c2017 - 2018
300 |a79 tr. ; |ccm.
653 |aĐề cương bài giảng
653 |aTrẻ em
653 |aSinh lí
691 |aGiáo dục mầm non
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/11111logothumbimagethumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2