DDC 371.920711
Tác giả CN Trần, Thị Minh Thành
Nhan đề Giáo trình Quản lí hành vi của trẻ khuyết tật trí tuệ / Trần Thị Minh Thành, Nguyễn Nữ Tâm An
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2023
Mô tả vật lý 204 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122170-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124850
00287
004949616FB-F6E3-4204-80ED-899E751D3091
005202401171751
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043738216|c60000
039|y20240117175127|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a371.920711|bT772 - T367
100 |aTrần, Thị Minh Thành
245 |aGiáo trình Quản lí hành vi của trẻ khuyết tật trí tuệ / |cTrần Thị Minh Thành, Nguyễn Nữ Tâm An
260 |aH. : |bĐại học Sư phạm, |c2023
300 |a204 tr. ; |ccm.
691 |aGiáo dục tiểu học
691|aGiáo dục mầm non
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122170-2
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/17/31thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122170 Kho sách chuyên ngành 371.920711 T772 - T367 Giáo dục tiểu học 1
2 10122171 Kho sách chuyên ngành 371.920711 T772 - T367 Giáo dục tiểu học 2
3 10122172 Kho sách chuyên ngành 371.920711 T772 - T367 Giáo dục tiểu học 3

Không có liên kết tài liệu số nào