DDC 372.83044
Tác giả CN Đào, Đức Doãn
Nhan đề Dạy học phát triển năng lực môn Đạo đức / Đào Đức Doãn, Lưu Thị Thu Hà, Tiêu Thị Mỹ Hồng, Hoàng Thị Thinh; Nguyễn Thị Thanh Tùng
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2020
Mô tả vật lý 192 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122202-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124866
00287
0047D762E95-3136-4056-968B-7A587B06740D
005202401181005
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786045465950|c75000
039|y20240118100600|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a372.83044|bĐ211 - D631
100 |aĐào, Đức Doãn
245 |aDạy học phát triển năng lực môn Đạo đức / |cĐào Đức Doãn, Lưu Thị Thu Hà, Tiêu Thị Mỹ Hồng, Hoàng Thị Thinh; Nguyễn Thị Thanh Tùng
260 |aH. : |bĐại học Sư phạm, |c2020
300 |a192 tr. ; |ccm.
691 |aGiáo dục tiểu học
691|aGiáo dục mầm non
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122202-4
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/18/5thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122202 Kho sách chuyên ngành 372.83044 Đ211 - D631 Giáo dục tiểu học 1
2 10122203 Kho sách chuyên ngành 372.83044 Đ211 - D631 Giáo dục tiểu học 2
3 10122204 Kho sách chuyên ngành 372.83044 Đ211 - D631 Giáo dục tiểu học 3

Không có liên kết tài liệu số nào