DDC 302.20711
Tác giả CN Nguyễn, Văn Hùng
Nhan đề Giáo trình Kỹ năng giao tiếp / Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Văn Phúc, Nguyễn Văn Ty
Thông tin xuất bản H. : Tài chính, 2023
Mô tả vật lý 419 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122212-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124874
00279
0043E27B81A-02AA-4E9C-95C8-7A3FE2B44815
005202401181045
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786047929450|c259000
039|y20240118104512|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a302.20711|bN576 - H936
100 |aNguyễn, Văn Hùng
245 |aGiáo trình Kỹ năng giao tiếp / |cNguyễn Văn Hùng, Hoàng Văn Phúc, Nguyễn Văn Ty
260 |aH. : |bTài chính, |c2023
300 |a419 tr. ; |ccm.
691 |aQuản lý giáo dục
691|aGiáo dục tiểu học
691|aGiáo dục mầm non
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122212-4
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/18/8thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122212 Kho sách chuyên ngành 302.20711 N576 - H936 Quản lý giáo dục 1
2 10122213 Kho sách chuyên ngành 302.20711 N576 - H936 Quản lý giáo dục 2
3 10122214 Kho sách chuyên ngành 302.20711 N576 - H936 Quản lý giáo dục 3

Không có liên kết tài liệu số nào