DDC 371.1022
Tác giả CN Trần, Quốc Thành
Nhan đề Giao tiếp sư phạm / Trần Quốc Thành, Nguyễn Đức Sơn; Nguyễn Thị Huệ; Hoàng Anh Phước; Vũ Thị Ngọc Tú
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2021
Mô tả vật lý 216 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122239-41
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124887
00287
00420FD3BBB-88DE-486E-B1D4-2D13CD09072F
005202401181418
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786045485705|c75000
039|y20240118141822|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a371.1022|bT772 - T367
100 |aTrần, Quốc Thành
245 |aGiao tiếp sư phạm / |cTrần Quốc Thành, Nguyễn Đức Sơn; Nguyễn Thị Huệ; Hoàng Anh Phước; Vũ Thị Ngọc Tú
260 |aH. : |bĐại học Sư phạm, |c2021
300 |a216 tr. ; |ccm.
691 |aGiáo dục tiểu học
691|aQuản lý giáo dục
691|aGiáo dục mầm non
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122239-41
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/18/17thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122239 Kho sách chuyên ngành 371.1022 T772 - T367 Giáo dục tiểu học 1
2 10122240 Kho sách chuyên ngành 371.1022 T772 - T367 Giáo dục tiểu học 2
3 10122241 Kho sách chuyên ngành 371.1022 T772 - T367 Giáo dục tiểu học 3

Không có liên kết tài liệu số nào