DDC 371.1
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thế Bình
Nhan đề Rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên / Nguyễn Thị Thế Bình, Vũ Thị Mai Hường; Nguyễn Thị Mai Lan; Kiều Phương Thuỳ
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2022
Mô tả vật lý 160 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122245-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124891
00230
00485256464-32B8-4D84-8CEE-248EC167562D
005202401181433
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043732160|c65000
039|y20240118143343|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a371.1|bN576 - B613
100 |aNguyễn, Thị Thế Bình
245 |aRèn luyện kĩ năng nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên / |cNguyễn Thị Thế Bình, Vũ Thị Mai Hường; Nguyễn Thị Mai Lan; Kiều Phương Thuỳ
260 |aH. : |bĐại học Sư phạm, |c2022
300 |a160 tr. ; |ccm.
691 |aGiáo dục mầm non
691|aQuản lý giáo dục
691|aGiáo dục tiểu học
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122245-7
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/18/19thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122245 Kho sách chuyên ngành 371.1 N576 - B613 Giáo dục tiểu học 1
2 10122246 Kho sách chuyên ngành 371.1 N576 - B613 Giáo dục tiểu học 2
3 10122247 Kho sách chuyên ngành 371.1 N576 - B613 Giáo dục tiểu học 3

Không có liên kết tài liệu số nào