DDC 370.5
Tác giả CN Nguyễn, Thạc
Nhan đề Tâm lí học Sư phạm Đại học / Nguyễn Thạc; Phạm Thành Nghị (Tham gia biên soạn)
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2023
Mô tả vật lý 207 tr. ; 21 cm.
Từ khóa tự do Tâm lí học
Từ khóa tự do Đại học
Từ khóa tự do Tâm lí sư phạm
Từ khóa tự do Giáo dục mầm non
Tác giả(bs) CN Phạm, Thành Nghị (Tham gia biên soạn)
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122279-81
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124908
00231
00453A5ED4D-4308-4DF3-80BC-C018B4163D99
005202401181801
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043739282|c50000
039|y20240118180116|zvulh
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |avie
044 |avn
082 |a370.5|bN576 - T358
100 |aNguyễn, Thạc
245 |aTâm lí học Sư phạm Đại học / |cNguyễn Thạc; Phạm Thành Nghị (Tham gia biên soạn)
260 |aH. : |bĐại học Sư phạm, |c2023
300 |a207 tr. ; |c21 cm.
653 |aTâm lí học
653 |aĐại học
653 |aTâm lí sư phạm
653|aGiáo dục mầm non
691 |aGiáo dục mầm non
691|aGiáo dục tiểu học
700 |aPhạm, Thành Nghị (Tham gia biên soạn)
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122279-81
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 1/100119/diep/27thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122279 Kho sách chuyên ngành 370.5 N576 - T358 Giáo dục mầm non 1
2 10122280 Kho sách chuyên ngành 370.5 N576 - T358 Giáo dục mầm non 2
3 10122281 Kho sách chuyên ngành 370.5 N576 - T358 Giáo dục mầm non 3

Không có liên kết tài liệu số nào