DDC 372.21071
Tác giả CN Phùng, Thị Thúy Phương
Tác giả TT Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch
Nhan đề Bài giảng phương pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non / Phùng Thị Thúy Phương
Thông tin xuất bản Thanh Hóa, 2021
Mô tả vật lý 142 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Biểu tượng toán
Từ khóa tự do Trẻ mầm non
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125542
00231
00457379EC6-7FA6-43AF-A536-D87DFC8E9786
005202404100935
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20240410093511|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a372.21071|bP577 - P577
100 |aPhùng, Thị Thúy Phương
110 |aTrường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch
245 |aBài giảng phương pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non / |cPhùng Thị Thúy Phương
260 |aThanh Hóa, |c2021
300 |a142 tr. ; |ccm.
653 |aBiểu tượng toán
653 |aTrẻ mầm non
691 |aGiáo dục mầm non
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/giao duc mam non/bia/01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1