DDC 338.5076
Tác giả CN Hồ, Ngọc Minh
Nhan đề Kinh tế học vi mô : Microeconomics / Hồ Ngọc Minh
Mô tả vật lý 438 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124092
00225
0048D975DDD-FC60-4E1A-8200-5C16A72FAB37
005202312190959
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20231219095934|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a338.5076|bH678 - M664
100 |aHồ, Ngọc Minh
245 |aKinh tế học vi mô : |bMicroeconomics / |cHồ Ngọc Minh
300 |a438 tr. ; |ccm.
691 |aQuản trị kinh doanh
691|aKế toán
691|aTài chính ngân hàng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 12/19/2thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0