DDC 001.420711
Tác giả CN Hồ, Ngọc Minh
Nhan đề Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh / Hồ Ngọc Minh, Nguyễn Duy Long
Mô tả vật lý 248 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124096
00225
004EB60AEEB-FC28-4C4A-98FC-1B20AB88C49C
005202312191320
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20231219132051|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a001.420711|bH678 - M664
100 |aHồ, Ngọc Minh
245 |aPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh / |cHồ Ngọc Minh, Nguyễn Duy Long
300 |a248 tr. ; |ccm.
691 |aQuản trị kinh doanh
691|aKế toán
691|aTài chính ngân hàng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 12/19/3thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0