DDC 332.4
Tác giả CN Sims, Julian
Nhan đề Hiểu hết về tiền : How money works / Julian Sims, Marianne Curphey, Emma Lunn... ; Bùi Thị Quỳnh Chi dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thế giới, 2023
Mô tả vật lý 255 tr. ; cm.
Tóm tắt Đề cập mọi khía cạnh vận hành của tiền bao gồm lịch sử của tiền, các thị trường và tổ chức tài chính, tài chính chính phủ, lợi nhuận, tài chính cá nhân, của cải, cổ phiếu và lương hưu... qua những diễn giải trực quan và các ví dụ thực tế
Từ khóa tự do Ngoại hối
Từ khóa tự do Kinh tế học
Từ khóa tự do Tài chính
Tác giả(bs) CN Meadway, James
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10121925-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124374
00258
00472A66347-8F3F-4DB4-9BA6-B4832EEF0BB8
005202401021735
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020|a9786043923209|c300000
039|y20240102173553|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a332.4|bS614 - J942
100 |aSims, Julian
245 |aHiểu hết về tiền : |bHow money works / |cJulian Sims, Marianne Curphey, Emma Lunn... ; Bùi Thị Quỳnh Chi dịch
260 |aHà Nội : |bThế giới, |c2023
300 |a255 tr. ; |ccm.
520 |aĐề cập mọi khía cạnh vận hành của tiền bao gồm lịch sử của tiền, các thị trường và tổ chức tài chính, tài chính chính phủ, lợi nhuận, tài chính cá nhân, của cải, cổ phiếu và lương hưu... qua những diễn giải trực quan và các ví dụ thực tế
653 |aNgoại hối
653 |aKinh tế học
653 |aTài chính
691 |aTài chính ngân hàng
691|aKế toán
691|aQuan hệ quốc tế
700 |aMeadway, James
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10121925-7
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2022/tháng 9/9/3thumbimage.jpg
890|a3|b24|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10121925 Kho sách chuyên ngành 332.4 S614 - J942 Quan hệ quốc tế 1 Hạn trả:14-03-2024
2 10121926 Kho sách chuyên ngành 332.4 S614 - J942 Quan hệ quốc tế 2
3 10121927 Kho sách chuyên ngành 332.4 S614 - J942 Quan hệ quốc tế 3

Không có liên kết tài liệu số nào