• Giáo TrìnhKế toán
  • 657.835009597 V872 - N576
    Hướng dẫn thực hành kế toán hành chính sự nghiệp :

DDC 657.835009597
Tác giả CN Võ, Văn Nhị
Nhan đề Hướng dẫn thực hành kế toán hành chính sự nghiệp : theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC / Võ Văn Nhị; Phạm Ngọc Toàn; Lê Quang Mẫn; Nguyễn Thị Huyền Trâm; Hồ Xuân Hũu
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : NXB Tài Chính, 2018
Mô tả vật lý 366 tr. ; 27 cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122011-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124416
00249
004AE6B1885-6274-44C0-9EB4-FFB5D8DF66B7
005202401031432
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786047918034|c350000
039|y20240103143308|ztamnt
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a657.835009597|bV872 - N576
100 |aVõ, Văn Nhị
245 |aHướng dẫn thực hành kế toán hành chính sự nghiệp : |btheo Thông tư số 107/2017/TT-BTC / |cVõ Văn Nhị; Phạm Ngọc Toàn; Lê Quang Mẫn; Nguyễn Thị Huyền Trâm; Hồ Xuân Hũu
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bNXB Tài Chính, |c2018
300 |a366 tr. ; |c27 cm.
691 |aKế toán
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122011-3
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/tam/3.1.24/10thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122011 Kho sách chuyên ngành 657.835009597 V872 - N576 Kế toán 1
2 10122012 Kho sách chuyên ngành 657.835009597 V872 - N576 Kế toán 2
3 10122013 Kho sách chuyên ngành 657.835009597 V872 - N576 Kế toán 3

Không có liên kết tài liệu số nào