DDC 658
Tác giả CN Trịnh, Thùy Anh
Tác giả TT Trường Đại học Mở TP.HCM. Khoa quản trị kinh doanh
Nhan đề Quản trị học / Trịnh Thùy Anh, Bùi Thị Quỳnh Ngọc, Lê Khoa Nguyên
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 10
Thông tin xuất bản TP.HCM : Kinh tế TP.HCM, 2023
Mô tả vật lý 406 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122037-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124425
00250
0041006151D-DD12-4923-BD67-1615104BA27A
005202401031549
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043461930|c104000
039|y20240103154933|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bT833 - A596
100 |aTrịnh, Thùy Anh
110 |aTrường Đại học Mở TP.HCM. Khoa quản trị kinh doanh
245 |aQuản trị học / |cTrịnh Thùy Anh, Bùi Thị Quỳnh Ngọc, Lê Khoa Nguyên
250 |aTái bản lần thứ 10
260 |aTP.HCM : |bKinh tế TP.HCM, |c2023
300 |a406 tr. ; |ccm.
691 |aKế toán
691|aQuản trị kinh doanh
691|aTài chính ngân hàng
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122037-9
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/3 vu/17thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122037 Kho sách chuyên ngành 658 T833 - A596 Kế toán 1
2 10122038 Kho sách chuyên ngành 658 T833 - A596 Kế toán 2
3 10122039 Kho sách chuyên ngành 658 T833 - A596 Kế toán 3

Không có liên kết tài liệu số nào