DDC 617.172
Tác giả CN Cao, Minh Châu
Nhan đề Phục hồi chức năng một số dạng khuyết tật tại cộng đồng / PGS.TS. Cao Minh Châu và Cộng sự
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2017
Mô tả vật lý 153 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Khuyết tật tại cộng đồng
Từ khóa tự do Phục hồi chức năng
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125715
00217
004883A5293-6697-4227-AD77-04DDEB66C4EF
005202404201028
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20240420102827|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a617.172 |bC235 - C496
100 |aCao, Minh Châu
245 |aPhục hồi chức năng một số dạng khuyết tật tại cộng đồng / |cPGS.TS. Cao Minh Châu và Cộng sự
260 |aHà Nội : |bY học, |c2017
300 |a153 tr. ; |ccm.
653 |aKhuyết tật tại cộng đồng
653 |aPhục hồi chức năng
691 |aVật lý trị liệu - phục hồi chức năng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/vật lý trị liệu - phục hồi chức năng/bia/05thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1