DDC 617.172
Tác giả CN Phạm, Văn Minh
Nhan đề Phục hồi chức năng vẹo cột sống / PGS.TS. Phạm Văn Minh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2022
Mô tả vật lý 177 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Vẹo cột sống
Từ khóa tự do Phục hồi chức năng
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125716
00217
0043CCDA4A9-9434-4B94-BEA2-6B082CBC8C5A
005202404201052
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20240420105255|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a617.172 |bP534 - M664
100 |aPhạm, Văn Minh
245 |aPhục hồi chức năng vẹo cột sống / |cPGS.TS. Phạm Văn Minh
260 |aHà Nội : |bY học, |c2022
300 |a177 tr. ; |ccm.
653 |aVẹo cột sống
653 |aPhục hồi chức năng
691 |aVật lý trị liệu - phục hồi chức năng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/vật lý trị liệu - phục hồi chức năng/bia/06thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1