DDC 615.82
Tác giả CN Nguyến, Xuân Nghiên
Nhan đề Vật lý trị liệu phục hồi chức năng : Sách chuyên khảo dùng cho cán bộ ngành phục hồi chức năng / GS.TS. Nguyến Xuân Nghiên, PGS.TS. Cao Minh Châu, PGS.TS. Trần Văn Chương, PGS.TS. Vũ Thị Bích Hạnh
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2010
Mô tả vật lý 1035 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Phục hồi chức năng
Từ khóa tự do Vật lý trị liệu
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125722
00217
004D788872C-7595-4EB7-AE19-F5AB137FAB43
005202404230948
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20240423094813|zhoaitm
041 |avie
044 |avm
082 |a615.82|bN499 - N499
100 |aNguyến, Xuân Nghiên
245 |aVật lý trị liệu phục hồi chức năng : Sách chuyên khảo dùng cho cán bộ ngành phục hồi chức năng / |cGS.TS. Nguyến Xuân Nghiên, PGS.TS. Cao Minh Châu, PGS.TS. Trần Văn Chương, PGS.TS. Vũ Thị Bích Hạnh
260 |aH. : |bY học, |c2010
300 |a1035 tr. ; |c27 cm.
653 |aPhục hồi chức năng
653 |aVật lý trị liệu
691|aVật lý trị liệu - phục hồi chức năng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 4/vũ/23/1thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0