DDC 617.5820597
Tác giả CN Dương, Đình Toàn
Tác giả TT Trường Đại học y Hà Nội. Bộ môn ngoại
Nhan đề Thoái hóa khớp gối chẩn đoán, điều trị và liệu pháp tế bào gốc : sách chuyên khảo / TS.BS. Dương Đình Toàn
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2021
Mô tả vật lý 166 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125766
00217
004FB3756D9-3F83-409C-AB02-B5145250EAA5
005202405021313
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20240502131323|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a617.5820597|bD928 - T627
100 |aDương, Đình Toàn
110 |aTrường Đại học y Hà Nội. Bộ môn ngoại
245 |aThoái hóa khớp gối chẩn đoán, điều trị và liệu pháp tế bào gốc : |bsách chuyên khảo / |cTS.BS. Dương Đình Toàn
260 |aH. : |bY học, |c2021
300 |a166 tr. ; |ccm.
691 |aVật lý trị liệu - phục hồi chức năng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 5/2/7thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0