Nhan đề Thông tư số 200/2014/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
Thông tin xuất bản 2014
Mô tả vật lý 91 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119622
00240
00494087C0A-300F-4DA5-9E68-3F7CFD383F1C
005202206181250
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20231007201109|bvulh|y20220618125005|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
245 |aThông tư số 200/2014/TT-BTC : |bHướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
260 |c2014
300 |a91 tr. ; |ccm.
691 |aTài chính ngân hàng
691|aLuật
691|aKế toán
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/11111logothumbimagethumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0