Nhan đề Thông tư số 70/2015/TT-BTC : Ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán
Thông tin xuất bản 2015
Mô tả vật lý 111 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119623
00240
00445E2028F-D3DE-47E4-A406-0B4F664A8D73
005202206181254
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20231007201110|bvulh|y20220618125419|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
245 |aThông tư số 70/2015/TT-BTC : |bBan hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán
260 |c2015
300 |a111 tr. ; |ccm.
691 |aTài chính ngân hàng
691|aLuật
691|aKế toán
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/11111logothumbimagethumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0