DDC 330.9597
Tác giả CN Phạm, Thị Định
Nhan đề Giáo trình kinh tế bảo hiểm / Phạm Thị Định, Nguyễn Văn Định
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học kinh tế quốc dân, 2011
Mô tả vật lý 263 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Bảo hiểm
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Định
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10121328
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122260
00240
0048E76981D-DE4F-4424-9BB1-FB44BCA8B57B
005202306051016
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020|a9786049097287
020|c58000
039|y20230605101613|zdiepbnh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
082 |a330.9597|bP534 - D584
100 |aPhạm, Thị Định
245 |aGiáo trình kinh tế bảo hiểm / |cPhạm Thị Định, Nguyễn Văn Định
260 |aHà Nội : |bĐại học kinh tế quốc dân, |c2011
300 |a263 tr. ; |c24 cm.
653 |aGiáo trình
653 |aBảo hiểm
653 |aKinh tế
653|aKế toán
653|aTài chính ngân hàng
691|aKế toán
691|aTài chính ngân hàng
700 |aNguyễn, Văn Định
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10121328
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 6/5.06 d/8thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10121328 Kho sách chuyên ngành 330.9597 P534 - D584 Tài chính ngân hàng 1

Không có liên kết tài liệu số nào